O firmie


Czym jest biuro "EFEKT" ?


Swoje usługi adresujemy do wszystkich właścicieli firm, którzy nie chcą:

 • ponosić nadmiernych kosztów na dział księgowości

 • brać odpowiedzialność za błędy księgowych

 • zajmować się „papierkową robotą” zamiast rozwojem własnej firmy

Zasady firmy


Fundamentalnymi zasadami naszej firmy są:

 • dobro klienta

 • wzajemne zaufanie

 • szacunek

 • chęć odniesienia sukcesu

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy korzystając z najnowocześniejszych programów komputerowych (Symfonia, Buchalter). Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizację danych. Sprzęt komputerowy serwisowany jest przez specjalistów.

Oprogramowanie jest nabyte legalnie, posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy użytkowe. Sprawna organizacja biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę w zależności od potrzeb Klientów.

Ponieważ świadczymy kompleksową obsługę, dbamy o całość powierzonych nam spraw, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę. Pomożemy zoptymalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych.

Misją naszą jest niesienie pomocy naszym Klientom w efektywnym zarządzania finansami ich przedsiębiorstwa. Podczas ustalania warunków współpracy z naszymi Klientami dostosowujemy przyjęte rozwiązania do ich wymagań i potrzeb.

Dążymy do skrócenia obiegu dokumentów i danych w celu szybkiego uzyskiwania niezbędnych informacji zarządczych. Przyjmujemy jak najprostsze formy prezentowania wyników sprawozdań oraz zestawień i analiz, wykorzystując nowoczesne rozwiązania organizacyjne i informatyczne.

Obsługę księgową prowadzimy zarówno na systemach Klientów, jak i na systemach, których właścicielem jest EFECT. Miejscem świadczonych usług jest nasze biuro lub siedziba Klienta. Na co dzień udzielamy wszechstronnego wsparcia zapewniając bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji oraz pomoc naszych pracowników i firm współpracujących.

Realizujemy swoje usługi w formie outsourcingu - tj. usług zewnętrznych, szeroko i powszechnie stosowanych we wszystkich krajach rozwiniętych. Outsourcing usług księgowych pozwala na zmniejszenie kosztów zleceniodawcy, który nie musi ponosić ich na:

 • pomieszczenia zajmowane przez dotychczasowe własne służby księgowe, wyposażenie tych pomieszczeń w sprzęt biurowy, komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie
 • wszelkie koszty osobowe, w tym koszty urlopów i zwolnień lekarskich pracowników tych służb, koszty świadczeń socjalnych itp.

Outsourcing zapewnia w pełni realne poczucie bezpieczeństwa podatkowego klienta, w konsekwencji - komfort w tym zakresie, gdyż wykonawca usług angażuje do ich wykonania taką liczbę pracowników, i o takich kwalifikacjach, aby usługi te zostały wykonane w sposób zgodny z przepisami, z należytą starannością i terminowo. Zleceniobiorca ponosi przy tym pełną prawną i finansową odpowiedzialność za rzetelność świadczonych usług. Gwarantuje to umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usług, szczegółowo określająca ich zakres oraz zasady i warunki współpracy stron.

Długoletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, wyrażający się m.in. szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami o rachunkowości i podatkowymi jak również wg MSR.

O firmie


Czym jest biuro "EFEKT" ?


Swoje usługi adresujemy do wszystkich właścicieli firm, którzy nie chcą:

 • ponosić nadmiernych kosztów na dział księgowości

 • brać odpowiedzialność za błędy księgowych

 • zajmować się „papierkową robotą” zamiast rozwojem własnej firmy

Zasady firmy


Fundamentalnymi zasadami naszej firmy są:

 • dobro klienta

 • wzajemne zaufanie

 • szacunek

 • chęć odniesienia sukcesu

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzimy korzystając z najnowocześniejszych programów komputerowych (Symfonia, Buchalter). Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą archiwizację danych. Sprzęt komputerowy serwisowany jest przez specjalistów.

Oprogramowanie jest nabyte legalnie, posiadamy stosowne licencje na poszczególne programy użytkowe. Sprawna organizacja biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę w zależności od potrzeb Klientów.

Ponieważ świadczymy kompleksową obsługę, dbamy o całość powierzonych nam spraw, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę. Pomożemy zoptymalizować wydatki z jednoczesnym obniżeniem zobowiązań podatkowych.

Misją naszą jest niesienie pomocy naszym Klientom w efektywnym zarządzania finansami ich przedsiębiorstwa. Podczas ustalania warunków współpracy z naszymi Klientami dostosowujemy przyjęte rozwiązania do ich wymagań i potrzeb.

Dążymy do skrócenia obiegu dokumentów i danych w celu szybkiego uzyskiwania niezbędnych informacji zarządczych. Przyjmujemy jak najprostsze formy prezentowania wyników sprawozdań oraz zestawień i analiz, wykorzystując nowoczesne rozwiązania organizacyjne i informatyczne.

Obsługę księgową prowadzimy zarówno na systemach Klientów, jak i na systemach, których właścicielem jest EFECT. Miejscem świadczonych usług jest nasze biuro lub siedziba Klienta. Na co dzień udzielamy wszechstronnego wsparcia zapewniając bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji oraz pomoc naszych pracowników i firm współpracujących.

Realizujemy swoje usługi w formie outsourcingu - tj. usług zewnętrznych, szeroko i powszechnie stosowanych we wszystkich krajach rozwiniętych. Outsourcing usług księgowych pozwala na zmniejszenie kosztów zleceniodawcy, który nie musi ponosić ich na:

 • pomieszczenia zajmowane przez dotychczasowe własne służby księgowe, wyposażenie tych pomieszczeń w sprzęt biurowy, komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie
 • wszelkie koszty osobowe, w tym koszty urlopów i zwolnień lekarskich pracowników tych służb, koszty świadczeń socjalnych itp.

Outsourcing zapewnia w pełni realne poczucie bezpieczeństwa podatkowego klienta, w konsekwencji - komfort w tym zakresie, gdyż wykonawca usług angażuje do ich wykonania taką liczbę pracowników, i o takich kwalifikacjach, aby usługi te zostały wykonane w sposób zgodny z przepisami, z należytą starannością i terminowo. Zleceniobiorca ponosi przy tym pełną prawną i finansową odpowiedzialność za rzetelność świadczonych usług. Gwarantuje to umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usług, szczegółowo określająca ich zakres oraz zasady i warunki współpracy stron.

Długoletnie doświadczenie pozwala nam zagwarantować merytoryczny profesjonalizm, wyrażający się m.in. szczegółową weryfikacją każdego dokumentu księgowego i zdarzenia gospodarczego pod względem zgodności z polskimi przepisami o rachunkowości i podatkowymi jak również wg MSR.