DORADZTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE

 • doradztwo inwestycyjne i finansowe
 • poszukiwanie optymalnego finansowania dla Klienta
 • inne na życzenie Klienta
 • sporządzanie opracowań:
  • biznes plany
  • wnioski kredytowe
  • analizy ekonomiczne

1. SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

    Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe,zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów

2. ANALIZY FINANSOWE

    W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

3. CONTROLLING

    Rozumiany jest jako narzędzie umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Ułatwia on określenie optymalnych zakresów odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania. Umożliwia ponadto sprawdzenie prawidłowości procesów gospodarczych i dostarcza szczegółowych informacji niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling jednak, nie jest narzędziem zarezerwowanym tylko dla dużych przedsiębiorstw. Może on być usługą skierowaną również do mniejszych przedsiębiorstw pragnących zreorganizować swoją firmę w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych

4. NADZÓR KSIĘGOWY, ORGANIZACJA OBIEGU DOKUMENTACJI

    Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia) pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych z systemami organizacji rachunkowości w firmie. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • prowadzenia księgowości w Państwa firmie
 • organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa)
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie
 • współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych, budżetowanie, rachunkowość zarządcza

5. STANDARDY MIĘDZYNARODOWE

     W spółkach z kapitałem zagranicznym często obowiązują specyficzne zasady związane ze stosowaniem jednolitych, określonych przez spółkę nadrzędną standardów rachunkowości zarządczej, raportowania, jak również terminów przygotowania danych. Jesteśmy przygotowani na profesjonalne wywiązanie się z tych zadań. Prowadzimy księgowość w spółkach giełdowych, w związku z czym stosujemy zasady polskiej ustawy o rachunkowości jak i standardy międzynarodowe (MSR)

DORADZTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE

 • doradztwo inwestycyjne i finansowe
 • poszukiwanie optymalnego finansowania dla Klienta
 • inne na życzenie Klienta
 • sporządzanie opracowań:
  • biznes plany
  • wnioski kredytowe
  • analizy ekonomiczne

1. SPRAWOZDANIA I RAPORTY FINANSOWE

    Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe,zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów

2. ANALIZY FINANSOWE

    W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.

3. CONTROLLING

    Rozumiany jest jako narzędzie umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Ułatwia on określenie optymalnych zakresów odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania. Umożliwia ponadto sprawdzenie prawidłowości procesów gospodarczych i dostarcza szczegółowych informacji niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling jednak, nie jest narzędziem zarezerwowanym tylko dla dużych przedsiębiorstw. Może on być usługą skierowaną również do mniejszych przedsiębiorstw pragnących zreorganizować swoją firmę w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych

4. NADZÓR KSIĘGOWY, ORGANIZACJA OBIEGU DOKUMENTACJI

    Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. Wieloletnie doświadczenie w kontaktach z firmami działającymi w różnych formach prawnych (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, stowarzyszenia) pozwoliło nam na zdobycie doświadczeń związanych z systemami organizacji rachunkowości w firmie. W ramach doradztwa rachunkowego proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • prowadzenia księgowości w Państwa firmie
 • organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej, instrukcja kasowa)
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie
 • współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych, budżetowanie, rachunkowość zarządcza

5. STANDARDY MIĘDZYNARODOWE

     W spółkach z kapitałem zagranicznym często obowiązują specyficzne zasady związane ze stosowaniem jednolitych, określonych przez spółkę nadrzędną standardów rachunkowości zarządczej, raportowania, jak również terminów przygotowania danych. Jesteśmy przygotowani na profesjonalne wywiązanie się z tych zadań. Prowadzimy księgowość w spółkach giełdowych, w związku z czym stosujemy zasady polskiej ustawy o rachunkowości jak i standardy międzynarodowe (MSR)