DORADZTWO PERSONALNE I OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • rekrutacja pracowników
 • opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • opracowanie systemów motywacyjnych dla pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę i cywilno-prawnych
 • wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń wynikających z zatrudnienia
 • sporządzanie listy płac wraz z wyliczeniem podatku od osób fizycznych, składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków  chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • raporty ty płacowe dla zarządu
 • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nie korzystających z ulg i zwolnień po otrzymaniu oświadczenia od pracownika
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia PIT-11 dla pracowników firmy, zbiorczego zestawienia PIT-4 R, wysyłanie do urzędów skarbowych
 • sporządzanie raportów RMUA
 • sporządzanie raportów PFRON
 • doradztwo kadrowe w pełnym zakresie
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • ustalanie uprawnień do urlopów oraz wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu skarbowego
 • organizacja badań lekarskich dla pracowników w miejscu pracy
 • organizacja szkoleń BHP dla pracowników w miejscu pracy
 • prowadzenie dokumentacji wypadkowej pracowników

DORADZTWO PERSONALNE I OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • rekrutacja pracowników
 • opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • opracowanie systemów motywacyjnych dla pracowników
 • przygotowywanie umów o pracę i cywilno-prawnych
 • wystawianie świadectw pracy i innych zaświadczeń wynikających z zatrudnienia
 • sporządzanie listy płac wraz z wyliczeniem podatku od osób fizycznych, składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków  chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
 • raporty ty płacowe dla zarządu
 • sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nie korzystających z ulg i zwolnień po otrzymaniu oświadczenia od pracownika
 • sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia PIT-11 dla pracowników firmy, zbiorczego zestawienia PIT-4 R, wysyłanie do urzędów skarbowych
 • sporządzanie raportów RMUA
 • sporządzanie raportów PFRON
 • doradztwo kadrowe w pełnym zakresie
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • ustalanie uprawnień do urlopów oraz wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS-u i Urzędu skarbowego
 • organizacja badań lekarskich dla pracowników w miejscu pracy
 • organizacja szkoleń BHP dla pracowników w miejscu pracy
 • prowadzenie dokumentacji wypadkowej pracowników