Cennik


Biuro EFEKT

Biuro EFEKT wymieniając się informacjami podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej dokładnie analizuje potrzeby Klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z Klientem, ustalamy optymalną formę współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług. Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

       Pierwszy miesiąc jest prowadzony z 50% zniżką. W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod jednym z podanych numerów kontaktowych. 

 

Cennik


Biuro EFEKT

Biuro EFEKT wymieniając się informacjami podczas spotkania, korespondencji bądź rozmowy telefonicznej dokładnie analizuje potrzeby Klienta, co do zakresu usług niezbędnych do jak najlepszego funkcjonowania firmy.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z Klientem, ustalamy optymalną formę współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług. Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja Klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.

       Pierwszy miesiąc jest prowadzony z 50% zniżką. W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod jednym z podanych numerów kontaktowych.